Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เดินทางจากสุวรรณภูมิ

 1. ออกจากสุวรรณภูมิ วิ่งเข้าถนนอ่อนนุช
 2. จากนั้นเลี่ยวเข้าถนนกิ่งแก้ว
 3. วิ่งตรงมาที่ถนนกิ่งแก้วจะเห็นป้าย Bludeck อยู่ด้านขวามือที่ซ.กิ่งแก้ว 11 จากนั้นให้กลับรถ
 4. หลังจากกลับรถแล้ว ขับตรงไปประมาณ 6 กม. จะเจอปั๊ม ESSO ด้านซ้ายมือ เตรียมชิดซ้าย
 5. จะเจอซอยกิ่งแก้ว 19 สังเกตป้ายบิลบอร์ด Bludeck & Bacco เลี้ยวเข้าไปและจากนั้นวิ่งตามลูกศร

เดินทางจากพระราม 9 – มอเตอร์เวย์

 1. วิ่งเข้าถนนพระราม 9-มอเตอร์เวย์ ขาออกไปทางชลบุรี
 2. ออกที่ทางออกบางนา
 3. เมื่อออกถนนเส้นบางนาให้เลี้ยวซ้ายวิ่งตามทางชลบุรี สั่งเกตป้ายบุญถาวร ตรงไปจนเจอป้ายสนามกอล์ฟ windmill
 4. ตรงไปประมาณ 3 กม. จะถึงทางแยกเข้ากิ่งแก้ว
 5. เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 3 กม. จะเจอปั๊ม ESSO ด้านซ้ายมือ เตรียมชิดซ้าย
 6. จะเจอซอยกิ่งแก้ว 19 สังเกตป้ายบิลบอร์ด Bludeck & Bacco เลี้ยวเข้าไปและจากนั้นวิ่งตามลูกศร

เดินทางจาก CBD (ขึ้นทางด่วนมาเส้นบางนา-ชลบุรี)

 1. ขึ้นทางด่วนขั้นที่ 2 เห็นป้ายชลบุรี-บางประกง ให้เบี่ยงซ้ายเข้าไป วิ่งไปตามทาง ชลบุรี-พัทยา
 2. หลังจากด่านแรกบัตรให้ออกที่ทางออกเลขที่ ตอ. 4-02 ลาดกระบัง –บางพลี
 3. ลงทางด่วนแล้วขับไปประมาณ 1 กม. จะเจอแยกกิ่งแก้ว
 4. เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 3 กม. จะเจอปั๊ม ESSO ด้านซ้ายมือ เตรียมชิดซ้าย
 5. จะเจอซอยกิ่งแก้ว 19 สังเกตป้ายบิลบอร์ด Bludeck & Bacco เลี้ยวเข้าไปและจากนั้นวิ่งตามลูกศรจนถึง Bludeck