1.Fornarina
pizza bread with olive oil, garlic and parsley แป้งพิซซ่าโรสแมรี่ (กระเทียม)
2.Marinara
tomato sauce, garlic & parsley ซอสมะเขือเทศ กระเทียม พาร์สลีย์
3.Margherita
tomato sauce and mozzarella cheese ซอสมะเขือเทศ ชีสมอสซาเรลล่า
4.Napoli
tomato sauce, mozzarella cheese, anchovies, capers & oregano ซอสมะเขือเทศ แอนโชวี่ เคเปอร์ ออริกาโน่ ชีสมอสซาเรลล่า
5.Prosciutto
tomato sauce, mozzarella cheese & cooked ham ซอสมะเขือเทศ แฮม ชีสมอสซาเรลล่า
6.Parma
tomato sauce, mozzarella cheese & parmaham ซอสมะเขือเทศ พาร์มา ชีสมอสซาเรลล่า
7.Funghi
tomato sauce, mozzarella cheese & mushrooms ซอสมะเขือเทศ เห็ด ชีสมอสซาเรลล่า
8.Capricciosa
tomato sauce, mozzarella cheese, ham, mushrooms, artichokes & Italian sausage ซอสมะเขือเทศ ไส้กรอกอิตาเลียน แฮม เห็ด อาร์ติโชค ชีสมอสซาเรลล่า
9.Salame piccante
tomato sauce, mozzarella cheese & spicy salami ซอสมะเขือเทศ ซาลามีรสเผ็ด ชีสมอสซาเรล่า
10.Hot dog
tomato sauce, mozzarella cheese & hot dog sausage ซอสมะเขือเทศ ฮอทด็อก ชีสมอสซาเรลล่า
11.Salsiccia
tomato sauce, mozzarella cheese & Italian sausage ซอสมะเขือเทศ ไส้กรอกอิตาเลียน ชีสมอสซาเรลล่า
12.Prosciutto e funghi
tomato sauce, mozzarella cheese, cooked ham & mushrooms ซอสมะเขือเทศ แฮม เห็ด ชีสมอสซาเรลล่า
13.Tonno e cipolla
tomato sauce, mozzarella cheese, tuna fish & onion ซอสมะเขือเทศ ทูน่า หอมใหญ่ ชีสมอสซาเรลล่า
14.Quattro stagioni
tomato sauce, mozzarella cheese, ham, mushrooms, artichokes & olives ซอสมะเขือเทศ แฮม เห็ด อาร์ติโชค มะกอก ชีสมอสซาเรลล่า
15.Vegetariana
tomato sauce, mozzarella cheese, assorted grilled vegetables & rocket leafs ซอสมะเขือเทศ ผักย่าง ชีสมอสซาเรลล่า
16.Hawaii
tomato sauce, mozzarella cheese, ham, pineapple & sweet corn ซอสมะเขือเทศ แฮม สัปปะรด ข้าวโพดหวาน ชีสมอสซาเรลล่า
17.Pescatora
tomato sauce, mozzarella cheese & mixed fresh seafood ซอสมะเขือเทศ ซีฟู้ด ชีสมอสซาเรลล่า