1.Diabla (flambe’)
tomato sauce, mozzarella cheese, spicy salami, bell peppers, Italian sausage, olives & hot chili พิซซ่าซอสมะเขือเทศ ไส้กรอกอิตาเลียน ซาลามี่รสเผ็ด พริกหวาน มะกอก พริก (จุดไฟ)
2.Crudaiola
cooked tomato sauce then added buffalo mozzarella, rocket leafs, cherry tomato, black olives & oregano in salad style พิซซ่าซอสมะเขือเทศ ร็อคเก็ต มะกอก ออริกาโน่ ชีสมอสซาเรลล่า
3.Bufalotta
tomato sauce, buffalo mozzarella, basil & oregano พิซซ่าซอสมะเขือเทศ โหระพา ออริกาโน่ บัฟฟาโลมอสซาเรลล่า
4.Misto bosco
tomato sauce, mozzarella cheese, mix mushrooms, rocket leafs & parmesan cheese พิซซ่าซอสมะเขือเทศ เห็ดรวม ร็อคเก็ต ชีสมอสซาเรลล่า
5.Atesina
tomato sauce, mozzarella cheese, speck ham , rocket leafs & parmesan cheese พิซซ่าซอสมะเขือเทศ สเป็คแฮม ร็อคเก็ต ชีสพาร์เมซานแผ่น
6.Della regina
(thick crust Napoletan style) Double tomato sauce , buffalo mozzarella, basil & extra virgin olive oil. พิซซ่าขอบหนาสไตล์นโปเลียน ดับเบิ้ลซอสมะเขือเทศ โหระพา บัฟฟาโลมอสซาเรลล่า น้ำมันมะกอก
7.Pirata
tomato sauce, mozzarella, garlic, parsley, olives, caper, scamorza cheese, anchovies, sundried tomato & oregano พิซซ่าซอสมะเขือเทศ แอนโชวี เคเปอร์ มะเขือเทศตากแห้ง มะกอก กระเทียม ออริกาโน่ พาร์สลีย์ ชีสสคามอร์ซ่า ชีสมอสซาเรลล่า
8.Carlina
tomato sauce, mozzarella, gorgonzola cheese, cooked ham & mushrooms พิซซ่าซอสมะเขือเทศ แฮม เห็ด ชีสกอร์กอนโซล่า ชีสมอสซาเรลล่า
9.Nordica
tomato sauce, mozzarella, mascarpone & smoked salmon พิซซ่าซอสมะเขือเทศ แซลมอน ชีสมาสคาร์โพเน่ ชีสมอสซาเรลล่า
10.Contadina
tomato sauce, mozzarella, mushrooms, Italian sausage, capers & rocket leafs พิซซ่าซอสมะเขือเทศ ไส้กรอกอิตาเลียน เห็ด ร็อคเก็ต เคเปอร์ ชีสมอสซาเรลล่า
11.Romagnola
tomato sauce, mozzarella, parmesan, parmaham, rocket leafs & cherry tomato พิซซ่าซอสมะเขือเทศ พาร์มาแฮม ร็อคเก็ต มะเขือเทศเชอรี่ ชีสพาร์เมซานแผ่น ชีสมอสซาเรลล่า
12.Vulcano
tomato sauce, mozzarella, parmesan, spicy salami, onions, egg & chili พิซซ่าซอสมะเขือเทศ ซาลามีรสเผ็ด หอมใหญ่ ไข่ไก่ & พริก ชีสพาร์เมซาน ชีสมอสซาเรลล่า